Ett steg i taget med rätt fokus kommer du nå din piik...

PIIK hjälper företag och individer att utveckla sin ”piik”, d.v.s. vaska fram det unika i sitt erbjudande, sin värdegrund och att hitta sitt fokus och struktur.


Få kraft och fokus för att nå din piik

Jag upplever att företag och individer ofta har svårt att hitta sitt ”fokus”, sin mening och sitt värde. Det kommer input från alla håll genom bland annat sociala medier och det är allt för mycket som behöver göras vilket leder till att de får inget gjort.

Jag tror att många, individer och företag, företagsledare och ledning behöver hjälp ibland att samla tankarna, reflektera och strukturera för att kunna skapa en piik och hitta sitt fokus.
Jag bidrar med fokus och riktning för företag och individer att utveckla sin ”piik”, d.v.s utveckla sin spets/det unika i sitt erbjudande, sin värdegrund och att hitta ett fokus och struktur för att nå dit.
Detta genom att utveckla ett tydligt och trovärdigt varumärke, en struktur och en god kommunikation både internt och externt.

PIIK står för Profil, Identitet, Image och Kommunikation. Fyra viktiga komponenter och verktyg för att vaska fram det unika i sitt erbjudande, sin värdegrund och att hitta sitt fokus. Du får kraft och energi genom att skapa ett fokus för att nå din PIIK.

----------------------
Karin Graemer, konsult/senior rådgivare inom förändringsledning, affärsutveckling, kommunikation, varumärkesstrategier, försäljning och styrelsearbete, driver sedan 2006 företaget PII Kommunikation AB (PIIK).

Ett steg närmare din piik, ring 0707-830 881 och boka PIIKtid.

Vi utgår från fyra områden:

PIIK SKAPAR

Tar fram varumärkets riktlinje, strategiska och taktiska planer för att nå målet/piiken.

PIIK UTFÖR

PT för ditt PIIK fokus, processledare, coach (för individer och företagsledare).


PIIK BELYSER

Gör en varumärkes besiktning. Hur mår ditt varumärke? Följer ni den beslutade värdegrunden? Märks det externt och internt? Jag utför enligt en metod en genomgång/utvärdering av ditt varumärke.

PIIK UTBILDAR

Föreläsningar, workshops, utbildningar inom varumärkeskommunikation, marknadsföring, försäljning och styrelsearbete.

Min piik är när jag får ta ut riktningen tillsammans med mina kunder.

Karin Graemer/grundare av PIIK kommunikation

Det börjar med ett samtal.

Telefon
0707-830 881

E-post: karin@piik.se