Vem vill inte nå sin piik?

Vi har verktygen
för att skapa en
handlingsplan

Ett första förutsättningslöst möte är kostnadsfritt

DYNAMISK SÄKERHETs huvudsakliga arbetsområden:


RÅDGIVNING

Förebyggande arbete – Genomgång av verksamheten – Åtgärdsplan.
Första timmen kostnadsfri.

COACHNING

Baserat på ett uppkommet behov skapar vi ett upplägg anpassat efter er verksamhet.

UTBILDNING

Baserat på ett uppkommet behov skapar vi ett utbildningspaket anpassat efter er verksamhet.

Vi arbetar med vägledning till konkreta lösningar på problem som kan uppstå på en arbetsplats.


På sikt ger det:

 • Färre sjukskrivningar
 • Ökad produktivitet
 • Ökat förtroende
 • Mindre personalomsättning
 • Tryggare arbetsmiljö
 • Personaltrygghet
 • Arbetsplatssäkerhet

Målgrupper vi arbetar mest med:

 • Vård och omsorg
 • HVB och asylboende
 • Socialtjänsten och familjehem
 • Skolor
 • Chefer och ledare

DET BÖRJAR MED ETT SAMTAL


Är du medveten om din egen roll? Du kan påverka din arbetsmiljö genom ditt bemötande och eget beteende, kroppsspråk, språkbruk, vänlighet, artighet, humor, lyssna…


TYDLIGHET, RESPEKT OCH OMTANKE – VI har verktygen